Úvod > Témata k diskusi

Článek o zřizování dalších notářských kanceláří

JUDr. Martin Krčma 14. 6. 2010

Jak vidno, velkou diskusi článek o zřizování dalších notářských kanceláří nevyvolal. Někteří kolegové raději zatelefonují, než by psali. Slyšel jsem ale také velmi zajímavý názor, který nepochází z Prahy. Pražští notáři si prý za tuto situaci mohou sami. V době, kdy byla v Praze velice silná poptávka po notářských službách a hledala se cesta, jak tuto situaci řešit, nechtěla Not.komora pro hl.m. Prahu ani slyšet o zvyšování počtu úřadů. Našlo se řešení v tom, že do Prahy přijdou pracovat mimopražští notáři a vytvoří zde vlastně další úřadovny a novou konkurenci pražským kolegům. Zajímavý názor do diskuse, ne? Džin z láhve vypuštěný, jehož vypuštění mělo snad i pohnutky bohulibé. Avšak řešení, dle mého soudu, značně nesystémové. Co lze od této situace čekat v budoucnu?