Úvod > Důležité odkazy

Důležité odkazy

Notářská komora České republiky www.nkcr.cz
Notářská komora pro hlavní město Prahu notarkom.hlmp@nkcr.cz
Katastr nemovitostí České republiky www.cuzk.cz
Ministerstvo spravedlnosti České republiky www.justice.cz (též obchodní rejstřík)
Notářská komora Rakouské republiky www.notar.at
Notářská komora Spolkové republiky Německo www.notar.de
Informace o dědickém právu a dědickém řízení ve státech EU - www.successions-europe.eu