Úvod > Témata k diskusi

K notářské košili

Peterková Miluše 17. 5. 2010

K notářské košili sděluji toto: Za NK hl.m.P. jsem se již dávno na sněmu domáhala toho, aby úřední dny "přespolní" nebyly a pokud budou, tak aby jim byla dána jasná pravidla, včetně kontrolních pravomocí té komory, na jejímž území úřední dny jsou. V celorepublikových kruzích to nenašlo odezvu, spíš jsem byla za "potížistu" a brzdu jednak pokroku a jednak hladkého průběhu sněmu. Rovněž jsem zmiňovala, již v samých počátcích úředních dnů, ohrožení principu numerus clausus, opět marně. Nyní je mi již zcela jasné, že NK hl.m.P. má málo hlasů (více ani mít nemůže) k tomu, aby v tomto směru prosadila cokoliv.

Jinak bych řekla, že s jídlem roste chuť. Pokud některým kolegům prošly věcné chyby na které jsme poukazovali (příkladně: ověřeno bylo jistě v Praze - na ověřovací doložce však místo vzdálené přes 100 km; v restříku zástav prohozený zástavce se zástavním věřitelem, apod.), pak takový kolega nabyl správně dojmu, že může vše a nyní má úřední dny pět dnů v týdnu v těch samých hodinách co v domovské obci. Kdyby včas dostal přes prstíky, možná by se tak nerozjel. Ale možná ano, někteří lidé jsou "splachovací".

Mám již takový pocit marnosti, že zřejmě ani nebudu kandidovat na delegáta na sněm.

Všem, kdo to budou číst, zdar a sílu přeje notářka Peterková