Úvod > Témata k diskusi

Košile notářského stavu

JUDr. Tomáš Oulík 3. 5. 2010

Každý z pražských notářů ví o nějaké úřadovně mimopražského kolegy v hlavním městě. Nic proti takové úřadovně, kde notář vykonává jednou týdně svůj úřední den a přibližuje se klientům. Jedná-li se však o regulérní kancelář, která každodenně vykonává všechny notářské úkony, nebo v horším případě neprovádí ty nezajímavé, pak něco není vpořádku. Dochází k popírání stěžejního principu notářství, jímž je numerus clausus, s nímž souvisí vztah notáře k určitému územnímu obvodu. Je s podivem, že notářská komora ČR tento jev nevidí. Kdyby tomu tak bylo, jistě by zakotvila možnost pro regionální notářské komory kontrolovat výkon činnosti notářů v úřadovnách nacházejících se v jejich obvodu.

Uvedená praxe může ohrozit pozici notářů při eventuálním prosazování samovkládání notářských veřejných listin do katastru nemovitostí, pakliže by mělo fungovat na určitém komisařském územním principu. A to pomíjím etickou stránku jevu.

Uvítám poznatky a postřehy svých kolegů o činnosti mimopražských kolegů v hlavním městě. Případná fakta rozpracuji pro NK ČR.

Nejde o to, že pražským notářům je bližší košile jejich kolegů než kabát mimopražských notářů. Jde o košili celého notářského stavu.