Úvod > Témata k diskusi

Meziměstská činnost notářů v Německu

Bruno Ohnesorge 24. 7. 2010

Vážený pane kolego,
co se týká meziměstské činnosti notářů, platí v Německu v zásadě následující:
Podle 10a NotO se úřední obvod notáře omezuje na okres obvodového soudu, ve kterém má své úřední sídlo. Mimo tento obvod smí notář vykonávat jen své soudní činnosti, pokud, podle 10aII BnotO, si zvláštní oprávněné zájmy zákazníků činnost mimo úřední obvod žádají.

Takové činnosti je nutno, podle 10 III BnotO, bezprostředně ohlásit notářské komoře a musí se doložit jejich nutnost.

Soudní činnost mimo šíře pojatý úřední okres (okres vrchního zemského soudu) je dovolena jen při nebezpečí z prodlení nebo s povolením dohlížecího úřadu. Podle BnotO je ale notáři zakázáno, provozovat více obchodních míst nebo mít své přespolní úřední dny. Jen dohlížecí úřad má možnost, pověřit notáře provozovat další obchodní místa nebo mít přespolní úřední dobu.

S přátelskými kolegiálními pozdravy
Notář Bruno Ohnesorge, Německo, Duryňsko, Mühlhausen