Úvod > Témata k diskusi

Notáři, notáři

JUDr. Tomáš Oulík 15. 5. 2017

Filištíni, kramáři
na měkkém polštáři
…myslíte
na děti, jež zplodíte
…jak budou mít velký břich,
holou bradu, budou z nich
notáři,
notáři!

Jean Richepin v překladu Jaroslava Vrchlického ve své básni (textu k písni?) vnímá notáře obdobně, jak by současný dekadentní básník nazíral na zajištěnou existenci krajského hejtmana nebo člena správní rady VZP. Představy filištínů a kramářů o ideální kariéře jejich potomků se posouvají. Žádný ze současných miliardářů nebaží po tom, aby jeho dítě bylo notářem. Ale jak na sebe vlastně nazírají samotní notáři? Neroste paměť jejich počítačových sítí rychleji než kolektivní paměť jejich stavu?

Můžeme sledovat kolem sebe, že rozdíly mezi těmi „nahoře“ a „dole“ se spíše zvětšují, čím dál víc se rozevírají nůžky příjmů, oslabují a ubývají ti střední. Nelze nevidět, že tento trend zasahuje i notářský stav. K rozdílům přispívá schopnost těch aktivnějších reagovat na poptávku, odvádět práci mnohdy ze dne na den, poskytovat full servis i při ověření dvou podpisů na opačném konci města. Na druhou stranu i kdyby někdo seděl v kanceláři 24 hodin denně nachystán fúzovat evropské společnosti a zastavovat budoucí psí boudy, nikdo nezavolá.

To málo, které by mohli udělat ti frekventovanější pro méně frekventované kolegy, je změnit způsob odvodů notářské komoře.

Plánovaná režie notářských komor by mohla být např. z jedné třetiny hrazena pevnými příspěvky všech notářů jako dosud, a ze dvou třetin z obratu notářů dosaženého v předchozím roce. Nepochybně by to posílilo solidaritu notářů. Nejen pracovitých a pohodlných, ale zejména těch s rozdílnými příjmy. Vědět více o sobě znamená lépe se chápat, rozumět si a sdílet pospolu lepší i horší jako v dobré rodině.

Domnívám se, že po realizovaných velkých změnách práva nastala vhodná doba k tomu, aby notáři uvnitř svého stavu otevřeli širší diskusi o svém směřování, o svých problémech, o své organizaci. O tom, zda s „politickými“ úspěchy jdou ruku v ruce i úspěchy ekonomické. Zda některé nynější položky vyhlášky o odměnách a náhradách notářů nejsou s ohledem na nutný čas již pod hranicí rentability průměrné kanceláře. Jak efektivněji postihovat ty příslušníky notářského stavu, kteří svým počínáním kazí dobré jméno kolegům. Výměna názorů nás obohacuje, přispívá ke korekci praktických postupů, k ohleduplnosti a je prospěšná na všech úrovních. Ať již na akcích pořádaných notářskými komorami, na setkáních organizovaných mladými kolegy či v jakékoli jiné debatní konstelaci. Nyní ještě většina členů stavu ctí společné zásady. Řada notářů však začíná pociťovat konkurenční soupeření a existenční problémy. Nevnímat je by mohlo vést k opouštění zásad slušné a kolegiální činnosti, k rezignaci, k rozlišování na „my“ a „oni“. K vytváření vnitřní opozice, stojící mimo establishment. K negaci autorit. Báseň pokračuje:

Ale běda, jaký klam,
co se jednou za trest vám
narodí,
narodí.
Osudové proklatí!
Stanou se z nich vlasatí
básníci,
básníci.

Praha, duben 2017
JUDr. Tomáš Oulík