Úvod > Témata k diskusi

Notáři v Rakousku

Christoph Völkl 24. 7. 2010

Vážení čeští kolegové,
dovolte mi, abych se připojil k Vaší věcně velmi zajímavé diskuzi. Pro Vaši inspiraci bude jistě zajímavé se dozvědět, jaké předpisy musí notáři v Rakousku respektovat, když se rozhodnou pro zřízení další kanceláře s úřední dobou.

Základní princip je, že notáři v Rakousku otevírají své kanceláře ve svém úředním sídle. I notáři-partneři smí mít jen jedno sídlo. Notář je povinen vykonávat svou činnost jen v kanceláři otevřené v jeho úředním sídle. Mimo tuto kancelář smí vykonávat svou činnost, když to vyžaduje obchod nebo když je to v případech nutnosti, zvláštní naléhavosti nebo důvěrného vztahu vyžadováno stranami.

Notáři mají též možnost mít úřední dny mimo svou kancelář s přihlédnutím k potřebám obyvatelstva. Oprávnění k této činnosti obdrží notář od notářské komory, která ho k tomu zmocní. Notářská komora toto zmocnění zpravidla vysloví. Přitom je notářskou komorou určeno místo a úřední dny např. (Wels, Hlavní ul. 12, každé úterý a pátek od 15 do 18 hodin.) Je samozřejmě také možné, že notář přizpůsobí své úřední dny místním požadavkům. Jeho kancelář s úředními dny musí být zařízena s bezpodmínečně nutnou infrastrukturou a otevřena jen v povolené úřední době.

Na závěr bych chtěl ještě poznamenat, že rakouští notáři smí být notářskou komorou zmocněni mít své úřední dny jen v okrese, pro který byli jmenováni.

Christoph Völkl, notář ve Vídni, Rakousko