Úvod > Notářská činnost > Družstva a Společenství vlastníků jednotek

Družstva a Společenství vlastníků jednotek

Založení družstva, ale též změny stanov či zrušení družstva, jsou zásadně spojeny s pořízením notářského zápisu. Dochází-li k založení družstva, osvědčuje notář jak důležité skutečnosti z průběhu ustavující schůze, tak pořizuje notářský zápis o rozhodnutí ustavující schůze o schváleném znění stanov.

Obdobně notář osvědčuje i průběh prvé schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek v domě, kdy dochází k schválení stanov a volbě orgánů společenství.

Další informace na téma družstva a společenství vlastníků jednotek naleznete na internetové adrese Notářské komory České republiky www.nkcr.cz notářské služby družstva a společenství vlastníků jednotek.