Úvod > Notářská činnost > Notářské úschovy

Notářské úschovy

Notářská úschova nebo svěřenská smlouva jsou právní nástroje, které mají ochránit všechny účastníky kupní smlouvy. Riziko vzniká v případě, že kupující zaplatí kupní cenu a nestane se de iure vlastníkem nemovitosti nebo v případě, že prodávající pozbude své vlastnické právo k nemovitosti a kupující již nebude moci (nebo nebude chtít) kupní cenu zaplatit.

Notář sepisuje protokol nebo svěřenskou smlouvu, která se uzavírá mezi notářem, stranou prodávající a stranou kupující. Všichni se v ní dohodnou na tom, jakým způsobem bude s kupní cenou naloženo, tj. kolik obdrží prodávající, kolik případně zprostředkovatel obchodu (realitní makléř), kolik bude případně zaplaceno bance na výmaz zástavního práva váznoucího na nemovitostech a kolik dostane stát na úhradu daně z převodu nemovitostí.

Notář je garantem, že kupní cena bude uložena na jeho depozitním účtu u peněžního ústavu. Je garantem, že s kupní cenou nebude po celou dobu depozita nijak nakládáno. V naší notářské kanceláři je deponovaná částka vždy úročena zvláštní sazbou pro depozitní vklady. Úrok náleží vlastníkovi deponované částky. Je garantem i toho, že v případě vzniku škody na deponovaných prostředcích budou tyto uhrazeny složiteli z notářova profesního pojištění.

Další informace o notářských úschovách naleznete na internetové adrese Notářské komory České republiky
www.nkcr.cz - notářské služby - notářské úschovy.