Úvod > Notářská činnost > Obchodní společnosti

Obchodní společnosti

Zákon vyžaduje s ohledem na závažnost takového úkonu formu notářského zápisu při sepisování zakladatelských dokumentů kapitálových obchodních společností akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, ale též při důležitých změnách v životě takových společností (změny zakladatelských dokumentů a stanov, změny základního kapitálu, personální změny v orgánech společnosti aj.).

Kromě sepisování notářských zápisů a účasti na valných hromadách může notář vyhotovovat i související dokumenty (např. návrhy určené rejstříkovým soudům atd.).

Další informace o obchodních společnostech naleznete na internetové adrese Notářské komory České republiky www.nkcr.cz notářské služby obchodní společnosti.