Úvod > Notářská činnost > Závěti, vydědění a ustanovení správců dědictví

Závěti, vydědění a ustanovení správců dědictví

Závěť je pořízením o majetku pro případ smrti, které může do budoucna předejít sporům mezi dědici. Závěť sepsaná ve formě notářského zápisu je spolehlivou cestou k naplnění vůle zůstavitele. Její originál je uložen u notáře a je elektronicky evidován v Centrální evidenci závětí vedené Notářskou komorou České republiky.

Nemá-li dědit potomek a jsou dány zákonem stanovené důvody, lze potomka z dědění vyloučit listinou o vydědění, při zachování všech skutkových i formálních náležitostí.

V případech, kdy je třeba zachovat nepřetržitou správu majetku (např. podniku, živnosti, nájemního domu, statku, výkonu autorských práv, sbírky), je vhodné ustanovit správce dědictví do doby, než se majetku ujmou dědicové. Pro takový případ se nabízí listina o ustanovení správce dědictví. Zákon stanoví pro tuto listinu povinně formu notářského zápisu.

Další informace na shora uvedené téma naleznete na internetové adrese Notářské komory České republiky www.nkcr.cz notářské služby závěti, vydědění, ustanovení správce dědictví