Úvod > Témata k diskusi

Témata k diskusi

Diskusní čtvrtky nad aktuálními tématy

Oblíbená čtvrteční setkání kolegů se konají pravidelně každý první čtvrtek v měsíci od 17 hodin.
Nadále se již nebudeme setkávat v restauraci Excelent Zephyr Urban Pub,
ale NOVĚ v restauraci U PINKASŮ, Praha 1, Jungmannovo náměstí 15/16.

Aktuálních témat k diskusi je jistě dostatek - srdečně Vás zveme.

Martin Krčma, Tomáš Oulík, Radim Drášil

 

Notáři, notáři

JUDr. Tomáš Oulík 15. 5. 2017
Filištíni, kramáři na měkkém polštáři …myslíte na děti, jež zplodíte …jak budou mít velký břich, holou bradu, budou z nich notáři, notáři!

Přejít na téma...

Nesamozřejmé notářství

JUDr. Martin Krčma 12. 2. 2016
Zamýšlíme-li se nad stavem a úrovní českého notářství ve srovnání s evropskou praxí, docházíme nutně k závěru, že jeho úloha v českém právním řádu je dlouhodobě podceňovaná, věcná náplň mnohdy nahodilá, často okrajového až servisního významu a očekávání do budoucnosti neurčitá. Napadá mne v této souvislosti výrok filosofa profesora Václava Bělohradského...

Přejít na téma...

Úvaha o notářství

JUDr. Tomáš Oulík 17. 11. 2014
Nová právní úprava přinesla mnoho nejasností v aplikaci hmotněprávních i procesních norem, a má dopad na skladbu agendy každé notářské kanceláře. Nejasnosti si každý notář dříve nebo spíš později ujasní nebo neujasní. Nejistota však naplňuje toho, kdo chce svou kancelář organizovat s dlouhodobou perspektivou...

Přejít na téma...

Důchodové zabezpečení notářů v Rakousku

JUDr. Martin Krčma 27. 1. 2014
Milí kolegové, běh času je nezadržitelný. A tak každý z nás, jak jednou v úřadu začínal, tak jednou také skončí. A tím, jak se ukončení činnosti notáře přibližuje, stále častěji se zabýváme představami o životě na zaslouženém odpočinku...

Přejít na téma...

Problematika "přespolních" notářů

Pavel Brada 28. 4. 2013
Je pozoruhodné, jak se tu nad problematikou "přespolních" notářů rozčilují notáři, z nichž ani jeden nemá sídlo podle sídla obvodního soudu - Krčma - Praha 6, Zwierzynová - Praha 8, Peterková - Praha 9. Sídlo ale mají všichni na Praze 1...

Přejít na téma...

<< 1 2 3 > >>