Úvod > Témata k diskusi

Úvaha o notářství

JUDr. Tomáš Oulík 17. 11. 2014

Nová právní úprava přinesla mnoho nejasností v aplikaci hmotněprávních i procesních norem, a má dopad na skladbu agendy každé notářské kanceláře. Nejasnosti si každý notář dříve nebo spíš později ujasní nebo neujasní. Nejistota však naplňuje toho, kdo chce svou kancelář organizovat s dlouhodobou perspektivou. Kdyby byl notář ryze komerčním subjektem, musel by odhadovat vývoj trhu. To však, především s ohledem na stanovené ceny, není. Proto potřebuje v předstihu mít informace o všem, co dopadá na výkon notářství, a potřebuje znát cíle, které si notářský stav do budoucna klade. Kam chce směřovat. A nestačí jen obecně preventivní činností přispívat k posilování právních jistot.

Každá změna by měla být poměřována prestižním a finančním přínosem či ztrátou. A také náklady. Průměrnými náklady každého ze 450 notářů na nutné technické a personální vybavení, pracovní plochu, mzdy, proškolení atd. Než padne ortel, že každý notář musí mít povinně ve své nabídce jablka za 9,90 Kč/kilo, musí proběhnout fundovaný odhad poptávky za přibrání odborníka, majícího smluvní odpovědnost. Nebude-li drobný prodejce vědět, proč určité zboží odebírá a nabízí, bude šidit zákazníky i sám sebe. Registr zástav je mementem.

Je nad slunce jasné, že notáři nemohou mít fantasmagorické představy, že stát při řešení nevyčerpatelných problémů se bude koncepčně zabývat postavením notářů. To je na notářích. A to zahrnuje i nastupující notářskou generaci, notářské kandidáty a koncipienty. Notářští kandidáti a koncipienti nejsou zatíženi balastem komplikovaných vazeb, majících kořeny v minulosti. Nová právní úprava pro ně nepochází z transcendentna. Nejen jim by prospělo zavedení jejich vlastního diskusního fóra, v němž bez ohledu na hranice notářských obvodů by probíhalo tříbení názorů a ujasňování priorit, zamýšlení nad konkrétními listinnými produkty a snad i nad vyšším smyslem notářské činnosti. S tím souvisejí dvě otázky: Chtějí to mladí? Chce to notářská komora?

Listopad 2014
JUDr. Tomáš Oulík
notář